Перший семестр вивчення дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія інформації та кодування» є вивчення основних методів теорії інформації і кодування, які широко використовуються в сучасних комп'ютерних інформаційних технологіях в різних сферах діяльності людей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування»  є отримання  базових теоретичних знань і практичних навичок з  ефективного кодування і розпізнавання інформації, необхідних для подальшої дослідницької і прикладної роботи.

 

Дисципліна викладається студентам 2-го курсу спеціальності "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж". Розрахована на два семестри.